Psoriasiksen vaikutukset

Vaikka ihopsoriasis on yleensä lievä, yli 80 prosenttia sitä sairastavista on kokenut syrjintää tai nöyryytystä sen vuoksi. Sairauden vaikutus työssä ja arjessa jaksamiseen on merkittävä.

Erityisesti keskivaikealla ja vaikealla psoriasiksella on yleensä vaikutuksia muun muassa toimintakykyyn, nukkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja harrastuksiin. Sairaus heikentää elämänlaatua muun muassa aiheuttamansa kivun ja toimintakyvyn heikentymisen vuoksi.

Runsas alkoholin kulutus pahentaa sairauden oireita. Vaikea psoriasis kasvattaa myös liitännäissairauksien riskiä. Näitä ovat muun muassa diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja tulehdukselliset suolistosairaudet. Lue, miten psoriasis diagnosoidaan.


 

Arki ja psoriasis

Psoriasis vaikuttaa ihmissuhteisiin, henkiseen jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Joskus sairastuneen kokemusta voi olla vaikea ymmärtää. Sairauden oireita voidaan hoitaa tehokkaasti, mutta psoriasis on silti elinikäinen kumppani. Katso video sairastuneiden kokemuksista lukujen valossa.

Lähteet

 

Tarkistettu 14.7.2020

Updated: 23-03-2017