Elämää psoriasiksen kanssa

Vaikka psoriasis on maailmanlaajuisesti melko yleinen sairaus, sen aiheuttama kuormittavuus on tunnustettu vasta hiljattain. Sairaus aiheuttaa myös psykososiaalisia oireita kuten masennusta. Niihin kannattaa hakea ajoissa apua.

Maailman terveysjärjestön WHO:n keväällä 2014 hyväksymän päätöslauselman mukaisesti psoriasis on vakava, tulehduksellinen, ei-tarttuva sairaus, johon ei ole parannuskeinoa. Sairauden näkyvien ja lääketieteellisten oireiden, kuten kivun, kutinan ja haavaumien lisäksi sairauden psykososiaaliset vaikutukset tunnustettiin vihdoin.

Psoriasis saattaa aiheuttaa haasteita jaksamiselle niin työssä kuin vapaa-ajalla, eikä näitä vaikutuksia tule jättää huomioimatta. Onneksi psoriasikseen on saatavilla apua.

Psoriasis ja henkinen hyvinvointi

Useimmat psoriasista sairastavat kokevat, että sairaus vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. Muiden kohtaaminen voi olla vaikeaa, kun iho on huonossa kunnossa.
Joskus pienellä alueella hyvin näkyvällä paikalla oleva ihottuma voi tuntua henkisesti raskaammalta kuin laaja-alainen piiloon jäävä psoriasisihottuma. Siksi sairauden henkistä kuormitusta ei kannata vähätellä.
Sairauden aiheuttaman taakan helpottamiseksi on tärkeää jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä läheisten että muiden sairastuneiden kanssa. Joskus sairastuminen herättää kysymyksiä, kuten: ”Miksi juuri minä?” ja ”Miten sairaus rajoittaa elämääni?”. Tällöin välittäminen ja keskustelu auttavat eteenpäin. Lue lisää vertaistuesta.

Katso video, joka havainnollistaa psoriasiksen aiheuttamia oireita ja tuntemuksia.


Hae apua ajoissa

Psoriasis vaikuttaa väistämättä mielialaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun, silloin kun ihoa kutittaa, kiristää ja siihen sattuu. Psoriasiksen psykososiaalisten oireiden hoitaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin näkyvien oireiden. Aina niitä ei kuitenkaan huomioida tarpeeksi.

Joskus psoriasista sairastavat välttelevät sosiaalisia tilanteita ja kärsivät myös masennuksesta, sillä he kokevat leimautumista sairautensa vuoksi. Monet häpeilevät ihoaan, ja sillä on vaikutuksia niin itsetuntoon, käyttäytymiseen kuin kokemukseen omasta ulkonäöstä.

Apua kannattaa hakea, kun kokee sairauden rajoittavan jaksamista tai sosiaalisia suhteita. Lue lisää muun muassa vertaistuesta ja arjessa jaksamisesta.

Lähteet

 

Tarkistettu 14.7.2020

Updated: 23-03-2017