Lähdeluettelo

  

Atopialiitto. Ihottuman hoito [Viitattu 20.02.2017]
http://www.atopialiitto.fi/tietoa_atopiasta/ihottuman_hoito

Clear about Psoriasis, Patient Survey. An Online Global Patient Study, 2016.

DLQI-ohjeistus, Duodecim Käypä hoito -suositus.[viitattu 21.02.2017] http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi50062b.pdf

Duodecim Käypä hoito, Psoriaasi (iho ja nivelet) 26.6.2012 [viitattu 20.02.2017] http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50062

Duodecim Käypä hoito, Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) potilasversio. [viitattu 20.02.2017] http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00073

Duodecim Terveyskirjasto, Liikunta. [viitattu 15.03.2017] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00077

Duodecim Terveyskirjasto, Psoriaasi [Viitattu 23.02.2017] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00473

Duodecim Terveyskirjasto, UV-valohoito. [viitattu 23.02.2017] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00750

Elämänlaatukysely (Dermatology life quality index) [viitattu 21.02.2017] https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/DLQI-ela%CC%88ma%CC%88nlaatukysely.pdf

EMEA European Medicines Agency. Evaluation of Medicines for Human Use. Guideline on Clinical Investigation of Medicina Products Indicated For the Treatment of Psoriasis. 2004.

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2014 (6) , Uudet biologiset lääkkeet tulehduksellisten ihosairauksien hoidossa, Tarja Mälkönen, [viitattu 17.03.2017] http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2014/6/duo11544

National Psoriasis Foundation, Life with Psoriasis: Stress. 2016. [viitattu 14.03.2017] https://www.psoriasis.org/life-with-psoriasis/stress

National Psoriasis Foundation. Complementary and Alternative Therapies: Heart Healthy Diet. [haettu 25.11.2014, tarkistettu 15.03.2017] https://www.psoriasis.org/treating-psoriasis/complementary-and-alternative/diet-and-nutrition/heart-healthy-diet

National Psoriasis Foundation. Life with psoriasis: Relationships. [haettu 25.11.2015, tarkistettu 15.3.2017] https://www.psoriasis.org/life-with-psoriasis/relationships

National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Psoriasis Types: plague, pustular, erythrodermic, inverse, guttate. 2014. https://www.psoriasis.org/about-psoriasis

National Psoriasis Foundation. Treating Psoriasis: Exercise. [haettu 19.1.2015, tarkistettu 15.3.2017] https://www.psoriasis.org/treating-psoriasis/complementary-and-alternative/exercise

NHS choices. Psoriasis - Living with. [viitattu 16.02.2017] http://www.nhs.uk/Conditions/psoriasis/Pages/livingwith.aspx

Psoriasisiliitto, Hoidon tavoitteet ja mittarit. [viitattu 16.02.3017]

Psoriasisiliitto, Jo todettu psoriasis [viittattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Eläminen psoriasiksen kanssa. [viitattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Ennen lääkärikäyntiä [viitattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Epäiletkö psoriasista. [viitattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Hoitovaihtoehdot. [viitattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Mistä apua. [viitattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Psoriasiksen vaikeusasteet [viitattu 16.02.2017]

Psoriasisliitto, Psoriasis koskettaa pintaa syvemmältä -potilasesite. [viitattu 16.02.2017]  https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Psoriasis-koskettaa-pintaa-syvemm%C3%A4lt%C3%A4-2016.pdf

Psoriasisliitto, Psoriasista sairastavan sosiaaliturva 2017. [viitattu 14.03.2017] https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Psoriasista-sairastavan-sosiaaliturva-v.-2017.pdf

Psoriasisliitto, Psorilinja. Psoripotilaan maksuton puhelinpalvelu. [viitattu 24.2.2017] http://www.psorilinja.fi/

Psoriasisliitto, Sairauden eri muodot [viitattu 10.03.2017] https://psori.fi/tietoa-psoriasiksesta/sairauden-eri-muodot/

Psoriasisliitto, Tule mukaan aurinkopainotteinen sopeutumisvalmennus [viitattu 13.03.2017] https://psori.fi/tule-mukaan/aurinkopainotteinen-sopeutumisvalmennus/

Psoriasisliitto, Valohoito. [viitattu 14.02.2017]

Psoriasisliitto, Vertaistuki [Viitattu 16.02.2017] https://psori.fi/tule-mukaan/vertaistuki/

Reumaliitto, Ihon alla: Nivelpsoriasis. Reuma-lehti 4/2016 https://www.reumaliitto.fi/fi/ihon-alla-nivelpsoriasis

Reumaliitto, Psoriasisliitto, Nivelpsoriasis. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille, 2014. [viitattu 10.03.2017] https://psori.fi/wp-content/uploads/2017/02/Nivelpsoriasis.pdf

WHO Global Report on Psoriasis. 2016. [viitattu 10.03.2017] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204417/1/9789241565189_eng.pdf

Updated: 24-03-2017