Psoriasiksen hoitomuodot

Psoriasikseen on saatavilla useita erilaisia hoitomuotoja. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat muun muassa oireiden laajuus ja voimakkuus. Lääkärisi auttaa sinua kaikissa hoitoon liittyvissä kysymyksissäsi.

Paikallishoidot

Lievässä psoriasiksessa voidaan käyttää paikallishoitona voiteita ja laaja-alaisessa psoriasiksessa niitä voidaan käyttää muiden hoitomuotojen tukena.

Perusvoiteen säännöllinen käyttö vähentää ihottuman kuivuutta, kutinaa ja hilseen määrää. Päivittäinen käyttö on välttämätön perusta ihonhoidolle.

Läiskäpsoriasiksen ja pisarapsoriasiksen hoitoon voi sopia UV-valohoito tai sisäinen lääkitys.

Lääkevoiteet

Perusvoiteiden ohella voidaan käyttää kuuriluontoisesti tai säännöllisesti erilaisia lääkevoiteita yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valtaosalle potilaista riittää ihon paikallishoito.

Lääkärisi valitsee käyttötarkoitukseen sopivan hoidon. Muistathan käyttää lääkevoiteita lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Psoriasiksen hoitoon käytettäviä lääkevoiteita:

  • Salisyylihappovoide kuorii paksuhilseisiä psoriasisläiskiä.
  • Kortikosteroidivoiteet sopivat useimpien psoriaasityyppien hoitoon, mutta niitä ei pidä käyttää pääasiallisena hoitona, jos psoriaasin pinta-ala on yli 10% ihon pinta-alasta.
  • D-vitamiinijohdokset (kalsipotrioli ja kalsitrioli) hillitsevät solunjakautumista ja edistävät solujen erilaistumista. Ne sopivat myös pitkäaikaiseen, säännölliseen käyttöön.
  • Paikalliskortisonin ja kalsipotriolin yhdistelmä on tehokkaampi, mutta ei sovi pitkäaikaiseen käyttöön.
  • Ditranolia käytetään nykyään harvoin, koska se on värjäävää ja tahraavaa.

UV-valohoito

Lääkärisi voi harkita sinulle myös valohoitoa. Laajoja ihottuma-alueita etenkin pisara- ja läiskäpsoriasiksessa voidaan hoitaa valohoidoilla (UVB tai PUVA) tai yhdistettynä muihin hoitomuotoihin. Voit keskustella lääkärisi kanssa siitä, soveltuuko valohoito sinulle.

Ilmastohoito

Ilmastohoito tarkoittaa matkustamista ulkomaille oireiden lievittämiseksi etenkin talvella, kun auringonvaloa ei saada Suomessa riittävästi. Matka voi olla omaehtoinen tai potilasjärjestön järjestämä.

Esimerkiksi Psoriasisliitto järjestää Aurinkopainotteista sopeutumisvalmennusta. Ohjatut matkat pyrkivät tarjoamaan paitsi lepoa, myös stressin laukaisemista ja tietoa terveyden edistämisestä sekä ryhmäliikuntaa. Lue lisää aurinkopainotteisesta sopeutumisvalmennuksesta.

Ilmastohoito vastaa teholtaan UVB-valohoitoa. Noin puolella potilaista ihottuma palautuu entiselleen puolen vuoden kuluessa neljän viikon ilmastohoitomatkan päättymisestä.

Systeemiset hoidot ja biologiset lääkkeet

Systeemistä eli sisäistä lääkitystä voidaan harkita, ellei paikallis-tai valohoidoilla saada riittävää hoitovastetta. Sisäinen lääkitys vaikuttaa koko elimistöön, ei vain psoriasisläiskien alueeseen. Sisäistä hoitoa käytetään myös nivelpsoriasiksen hoitoon, mihin lääkevoiteet eivät auta.

Systeemisiä hoitoja ovat esimerkiksi apremilasti, metotreksaatti ja siklosporiini 1 sekä retinoidit kuten asitretiini.

Biologisia lääkkeitä käytetään yleensä vaikeaan ja keskivaikeaan ihopsoriasikseen tai nivelpsoriasikseen, kun muut hoidot eivät ole riittävän tehokkaita. Ne vaikuttavat sisäisesti vaimentamalla elimistön immuunivastetta, joka on väärällä tavalla kiihtynyt.

Ihopsoriasiksen biologisia hoitoja ovat esimerkiksi IL-17:n estäjät sekukinumabi, iksekitsumabi ja brodalumabi, ja interleukiini 12/23:n estäjä ustekinumabi, guselkumabi ja risankitsumabi.

Nivelpsoriasiksen hoito

Hoitosuunnitelma perustuu lääkärin ja potilaan arvioon oireiden vaikeudesta sekä tulehtuneiden nivelten lukumäärään. Sairautta voidaan usein hoitaa perusterveydenhuollossa. Erikoislääkäriä tarvitaan, jos niveltulehdus on vaikea, hoito ei tehoa tai siihen liittyy selkäoireita.

Tavallisesti lievää ei-etenevää nivelpsoriasista hoidetaan tulehduskipulääkkein esimerkiksi yksittäisen nivelen tulehtuessa. Tarvittaessa käytetään myös paikallisia kortisoniruiskeita. Ellei niveltulehdus rauhoitu, hoitoon liitetään varsinainen reumalääke, ensisijaisesti metotreksaatti.

Jos varsinaisilla reumalääkkeillä ei saada riittävän hyvää hoitovastetta tai jos niveloireisiin liittyy vaikea ihopsoriasis, aloitetaan hoito biologisella lääkityksellä (esimerkiksi TNF-estäjät adalimumabi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sertolitsumabipegoli sekä interleukiini 12/23:n estäjä ustekinumabi sekä IL17:n estäjät sekukinumabi ja iksekitsumabi). Lue lisää psoriasiksen hoitomuodoista Käypä hoito suosituksesta.

Liikunnalla voidaan lievittää kipua ja jäykkyyttä. Kysy lisää asiasta lääkäriltäsi tai muulta hoitoalan ammattilaiselta. Lue lisää terveiden elämäntapojen merkityksestä hoidossa.

Lähteet

Tarkistettu 14.7.2020

Updated: 23-03-2017